top of page

Điện thế pin: 20V, Tốc độ không tải: 0-3200/min,

Khả năng cắt kim loại: 8mm - cắt gỗ: 115mm,

Kèm theo 2 lưỡi cưa lọng, (không kèm theo pin và sạc).

Đóng gói trong họp màu

TRSLI1151 - Máy cưa kiếm dùng pin Lithium 20V

bottom of page