top of page

Điện thế pin: 20V, tốc độ không tải: 10000/min, đĩa chà: 125mm, kèm theo 5 miếng chà nhám (không kèm theo pin và sạc). Đóng gói trong họp màu.

TROSLI2001 - Máy chà nhám tròn dùng pin Lithium 20V

bottom of page