top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 2200W,

Tốc độ không tải: 9000-23000rpm;

Mũi phay 6,8,12mm, khả năng phay: 0-60 mm,

Đóng gói trong hộp màu. TL: 6.8kg

TR11122 - Máy Phay Gỗ

bottom of page