top of page

Đường kính 38mm, chiều dài đầu đầm: 580mm,

Khớp nối kiểu móng vuốt, tần suất rung: 200Hz,

Biên độ rung: 1.2mm,

Chiều dài ống mềm: 1.2M,

Đóng gói trong thùng giấy

TPVP1381 - Dây Đầm Dùi Bê Tông

bottom of page