top of page

Động cơ: Honda Gx160;

Công suất động cơ: 4.0 Kw (5.5HP);

Không bao gồm dây đầm.

TL: 24.8kg

TP630-1 - Máy Đầm Dùi Bê Tông Dùng Xăng

bottom of page