top of page

Đường kính ống hút & xả: 75 mm;

Lưu lượng bơm tối đa: 1000l/p';

Chiều cao bơm tối đa: 28 m;

Độ hút sâu tối đa: 8m;

Công suất  bơm: 5.3 HP;

Dung tích xilanh: 296 cc;  

Hệ thống khởi động: giật nổ;

Đóng gọi bằng thùng carton. TL: 49kg

TP5302 - Máy Bơm Nước Dùng Dầu Điêzên

bottom of page