top of page

Đường kính ống hút & xả: 50 mm;

Lưu lượng bơm tối đa: 533l/p';

Chiều cao bơm tối đa: 30 m;

Độ hút sâu tối đa: 8m;

Công suất  bơm: 3.8HP;

Dung tích xilanh:270 cc;

Hệ thống khởi động: giật nổ;

Đóng gọi bằng  thùng carton. TL: 40kg

TP5202 - Máy Bơm Nước Dùng Dầu Điêzên

bottom of page