top of page

Điện thế sạc: 220V-240V/50Hz,

Thời gian sạc 2h.

Phù hợp để sử dụng cho máy khoan TDLI228180 và TIDLI228180

TOCLI228180 - Cục sạc

bottom of page