top of page

Điên thế sạc:  220V-240V~50/60Hz,

Thời gian sạc: 2 tiếng,

Sử dụng cho máy khoan pin TDLI228120 & TIDLI228120 & TIDLI228121.

Đóng gói trong họp màu. 5c/T

TOC228120 - Cục sạc 12V

bottom of page