top of page

Điện thế 12V,

Sử dụng cho máy khoan pin:

TDLI228120 & UTDLI228120

& TIDLI228120 & UTIDLI228120

& TIDLI228121 & TIDLI228121.

TOBPLI228120 - Pin sạc 12V

bottom of page