top of page

Chiều dài và chiều rộng: 30m x 12.5mm

TMTF12306 - Thước Dây Sợi Thủy Tinh 30x12.5mm

bottom of page