top of page

6000 số đếm, Lưu giữ số liệu, Dòng điện AC:6A/60A/600A/±(2.5% +8)
Điện áp AC : 1.0~600V±(0.8% +5)  
Điện áp DC ::0~600V±(0.5% +3)
Điện trở: 0~6kΩ±(0.8% +3) .

Có đèn nền, đèn flash và  chức năng báo khi chỉ số pin thấp    

TMT46003 (nâng cấp từ mã TMT46002) - Kềm đo AC kỹ thuật số

bottom of page