top of page

6000 số đếm, Lưu giữ số liệu, Dòng điện AC:
10mA~400A/±(2.5% +5) 400A~600A±(3%+5) 
Điện áp AC : 1.0~600V±(0.8% +5)  
Điện áp DC ::0~600V±(0.5% +3)
Điện trở: 0~6kΩ±(0.8% +3)                               
Đóng gói họp màu (20/T)

TMT46002 - Kềm Đo AC Kỹ Thuật Số

bottom of page