top of page

Chiều dài dây đo: 143mm,

Thích hợp sử dụng với model  TMT410002

(đồng hồ đo điện vạn năng),

Đóng gói bằng móc giấy - 100/T

TMT423 - Dây Đo Ampe

bottom of page