top of page

Phạm vi đo: 0-200mm, chất liệu thép carbon,

Đóng gói bằng hộp nhựa. 30/T

 

TMT312001 - Thước Cặp Điện Tử

bottom of page