Phạm vi đo: 0-150mm, chất liệu thép carbon,

Đóng gói bằng hộp nhựa. 50/T

TMT311501 - Thước Cặp Điện Tử