top of page

Chiều dài: 80 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 

TMT2806 - Thước Thủy 80cm (Dày 1.5mm)

bottom of page