top of page

Chiều dài: 120 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 

TMT21206 - Thước Thủy 120cm (Dày 1.5mm)

bottom of page