Chiều dài: 100 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 

TMT21005M - Thước Thủy Có Nam Châm 100cm (Dày 1.5mm)