top of page

Chiều dài: 80 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 

TMT20805M - Thước Thủy Có Nam Châm 80cm (Dày 1.5mm)

bottom of page