top of page

Chiều dài: 60 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5mm

TMT20605M - Thước Thủy Có Nam Châm 60cm (Dày 1.5mm)

bottom of page