Chiều dài: 40 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5 mm.

TMT20405M - Thước Thủy Có Nam Châm 40cm (Dày 1.5mm)