Chiều dài x rộng: 5mx19mm

TMT126351 - Thước Kéo Thép Nền Vàng 5x19mm