top of page

Điện áp:220-240V~50/60Hz .

Công suất: 500W
Tốc độ không tải:3 3500rpm .

Đường kính mũi :6.3mm and 1/4"  (6mm).

Kèm mũi cắt: 6.3mm and 1/4" (6mm)
Kèm 1 bộ phụ kiện như hình. 6C/T

TLT5001 - Máy Cắt Mép

bottom of page