top of page

Size: 70mm

Nguyên liệu = đồng thau

Trọng lượng: 411g

Kèm theo 3 chìa khóa - 36/T

TLK32703 - Ổ Khóa

bottom of page