top of page

Size: 70mm

Nguyên liệu = đồng thau

Trọng lượng: 542g

Kèm theo 3 chìa khóa - 24/T

TLK32702 - Ổ Khóa

bottom of page