top of page

Size: 60mm

Nguyên liệu = đồng thau

Trọng lượng: 234g

Kèm theo 3 chìa khóa - 48/T

TLK32603 - Ổ Khóa

bottom of page