top of page

Size: 60mm

Nguyên liệu = đồng thau

Trọng lượng: 385g

Kèm theo 3 chìa khóa - 36/T

TLK32602 - Ổ Khóa

bottom of page