top of page

Size: 50mm

Nguyên liệu = đồng thau

Trọng lượng: 270g

Kèm theo 3 chìa khóa - 48/T

TLK32502 - Ổ Khóa

bottom of page