top of page

Size: 20mm, Nguyên liệu = đồng thau,

Trọng lượng: 40g,

Kèm theo 3 chìa khóa - 240/T

TLK32202 - Ổ Khóa

bottom of page