top of page

Size:

7mm 8mm 10mm 11mm 12mm

13mm 14mm 17mm 19mm.

Chất liệu thép Cr-V.

Chất lượng tốt giống hiệu FACOM
10/T

TLASWT0901 - Bộ 9 Chìa Vặn Góc L (Đồng Điếu)

bottom of page