top of page

Motor có chổi than, Điện áp: 20V
Tốc độ không tải: 0-2900 / phút , vùng di chuyển cắt: 20mm,

Khả năng gồm cắt kim loại: 10mm, cắt gỗ: 85mm
Kèm theo 5 lưỡi cưa lọng
Đóng gói bằng hộp màu, không kèm theo pin và cục sạc

TJSLI8501 - Máy cưa lọng dùng pin Lithium 20V

bottom of page