top of page

Đầu tiếp lục giác sâu Dr:6pt,  1/2 inch x 32MM
Chất liệu: 50BV30, chịu nhiệt, mạ niken đen.  

THTST12323L - Đầu Tiếp Lục Giác 32mm

bottom of page