top of page

Đầu tiếp 1/2 inch x 29 mm,

Chất liệu bằng: 50BV30,

Chịu nhiệt cao, được mạ Niken đen

THTST12291 - Đầu Tiếp 29mm

bottom of page