top of page

Đầu tiếp 1/2 inch x 22 mm,

Chất liệu bằng: 50BV30,

Chịu nhiệt cao, được mạ Niken đen

THTST12221 - Đầu Tiếp 22mm

bottom of page