top of page

Đầu tiếp 1/2 inch x 21 mm,

Chất liệu bằng: 50BV30,

Chịu nhiệt cao, được mạ Niken đen

THTST12211 - Đầu Tiếp 21mm

bottom of page