top of page

Đầu tiếp 1/2 inch x 17 mm,

Chất liệu bằng: 50BV30,

Chịu nhiệt cao, được mạ Niken đen

THTST12171 - Đầu Tiếp 17mm

bottom of page