top of page

Đầu tiếp lục giác sâu Dr:6pt,  1/2 inch x 15MM
Chất liệu: 50BV30, chịu nhiệt, mạ niken đen.  

THTST12153L - Đầu Tiếp Lục Giác 15mm

bottom of page