top of page

Đầu tiếp lục giác sâu Dr:6pt,  1/2 inch x 14MM
Chất liệu: 50BV30, chịu nhiệt, mạ niken đen.  

THTST12143L - Đầu Tiếp Lục Giác 14mm

bottom of page