top of page

Sức tải: 4 Tấn, Chiều dài: 10M, Độ rộng: 50mm, Tải tối đa: 6 T

THTRS4101 - Dây Đai (4 Tấn - 10 Mét)

bottom of page