Sức tải: 3 Tấn, Chiều dài: 10M,

Độ rộng: 50mm,Tải tối đa: 4.5T

THTRS3101 - Dây Đai (3 Tấn - 10 Mét)