top of page

Sức tải: 3 Tấn, Chiều dài: 6M, Độ rộng: 50mm, Tải tối đa: 4.5T

THTRS3061 - Dây Đai (3 Tấn - 6 Mét)

bottom of page