top of page

Khả năng tải: 150 kg

Độ dày khung ống: 1.2*25mm

Độ dày tấm thép: 3.5mm

Kích thước bánh xe: 10"x3.50-4 + 2PR (bánh xe khí nén)

Kích thước xe đẩy : dài/ rộng 1/ cao/ rộng 2: 1120x545x435x185mm

Đóng gói bằng thẻ giấy. 9.5kg. 1C/T

THTHT20221 - Xe Đẩy Hàng Bằng Tay

bottom of page