top of page

Chất liệu thép công nghiệp S2.

Đuôi  lục giác PH3 :8.mm,

Chiều dài: 150mm

THTGTSPH3150 - Tua Vít Bake Đóng Xuyên

bottom of page