top of page

Chất liệu thép công nghiệp S2.

Đuôi  lục giác :8.mm,

Bề rộng  đầu vít: 8.0 mm,

Chiều dài: 200mm

THTGTS8200 - Tua Vít Dẹp Đóng Xuyên

bottom of page