top of page

Chất liệu thép công nghiệp S2

Đuôi  lục giác :8.mm,

Bề rộng  đầu vít: 8.0 mm,

Chiều dài: 150mm

THTGTS8150 - Tua Vít Dẹp Đóng Xuyên

bottom of page