top of page

Chất liệu thép công nghiệp S2.

Đuôi  lục giác : 6.mm,

Bề rộng đầu vít: 6.5 mm,

Chiều dài: 150mm

THTGTS6150 - Tua Vít Dẹp Đóng Xuyên

bottom of page