top of page

Chất liệu thép công nghiệp S2

Đuôi  lục giác : 6mm

Bề rộng đầu vít: 6.5 mm,

Chiều dài: 100mm

THTGTS6100 - Tua Vít Dẹp Đóng Xuyên

bottom of page