top of page

Kích thước cảo 3 chấu: 6 inch,

Lực cảo tối đa: 6000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V,

Chịu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=175MM,A1=170MM,

L1=50MM,L2=135MM,

L3=50MM,L4=95MM

- 6T

THTGP366 - Cảo 3 Chấu

bottom of page