top of page

Kích thước cảo 3 chấu: 3 inch,

Lực cảo tối đa: 3000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V,

Chịu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=160MM,A1=155MM,

L1=50MM,L2=140MM,

L3=50MM,L4=105MM

- 20/T

THTGP336 - Cảo 3 Chấu

bottom of page